beKERJA lebih GIGIH - berUSAHA lebih KUAT - berDOA lebih KERAP - berFIKIR lebih MATANG - berTINDAK lebih TEPAT

Road SafeTY CamPaigN

Laman Web Keselamatan Jalanraya:
_____________________________________________________________________

Decade Of Actions For Road Safety 2011-2020 baru dilancarkan di
Seluruh Dunia pada 11 Mei 2011 yang lalu...


dengan pelancaran dan penggunaan kaedah-kaedah yang ada dalam DOAFRS ini, akan mampu mengurangkan kemalangan jalanraya di seluruh dunia. Tapi ianya xakan bermakna kalau semua TIDAK PEDULIkan nya...