beKERJA lebih GIGIH - berUSAHA lebih KUAT - berDOA lebih KERAP - berFIKIR lebih MATANG - berTINDAK lebih TEPAT

Wednesday, July 22, 2009

Mengejar Realiti

Banyak membaca memberi cita
Banyak menulis memberi impian
Banyak mengkaji memberi kesedaran
Banyak bekerja memberi harapan
Banyak usaha membberi realiti...

teruskan usaha dalam mengejar cita-cita, walau x setinggi gunung, tapi tetap punya harapan dan kesedaran dalam memacu tanggungjawab selaku manusia yang bersedia mencapai realiti kehidupan.

No comments: